جمعه 28 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتسیستم بهداشت و درمان شهرستان ، در شکل کلی آن ، مجموعه واحدهایی است که در امر پیشگیری بیماری ها و درمان جمعیت یک شهرستان اشتغال دارند . این مجموعه از دو بخش اصلی تشکیل می  شود :

 الف- بخش دولتی شامل :

1-مرکز بهداشت شهرستان و واحدهای تابعه آن

2-بیمارستان یا بیمارستان های تابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی واقع در محدوده شهرستان

3-بیمارستان ها و واحدهای بهداشتی و درمانی سایر سازمان های دولتی

 ب-بخش غیر دولتی شامل :

1- بیمارستان ها ، پلی کلینیکها ، کلینیکهای پزشکی و پیراپزشکی و ... بخش خصوصی

2- بخش تعاوتی و خیریه

 در حال حاضر ، دو معاونت اصلی تحت پوشش مدیریت شکه بهداشت و درمان شازند می باشد :

الف- معاونت بهداشتی ( مرکز بهداشت شهرستان )

ب- واحد درمان ؛ البته باتوجه به اینکه بیمارستان دولتی ، تحت پوشش شبکه نمی باشد ، واحد درمان وظیفه نظارت بر امور درمانی بیمارستان تأمین اجتماعی و بخش خصوصی شامل مطبها ، داروخانه و آزمایشگاه های سطح شهرهای تابعه را برعهده دارد .

ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان و مرکز بهداشت شهرستان شازند در شهر شازند ، خیابان استاد مطهری ، جنب فرمانداری قراردارد .

 مرکز بهدشات شهرستان شازند

مرکز بهداشت شهرستان ، واحدی است که مدیریت همه مراکز بهداشتی درمانی شهری ، پایگاه ها و مراکز بهداشتی درمانی روستایی و خانه های بهداشت و مرکز آموزش بهورزی را ازنظر فنی و اداری برعهده دارد که این مسئولیت ازطریق واحدهای ستادی انجام می شود و اولین سطح یعنی کارشناسی خدمات مختلف بهداشتی را شامل می شود .

- وظایف مرکز بهداشت :

- جمع آوری ، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات موردنیاز برنامه های مختلف بهداشتی

- شناخت و دسته بندی مسائل بهداشتی منطقه و تنگناهای فنی و اجرایی برنامه ها

- بررسی و شناخت اپیدمیولوژیک بیماری های بومی و اپیدمیها

- تهیه و ابلاع دستورعملهای اجرایی لازم برای اجرای برنامه های کشوری خدمات بهداشتی ، برای واحدهای تابعه

- تدوین برنامه های بهداشتی ، متناسب با شرایط محل ، برای حل مشکلات بهداشتی

- برنامه ریزی گسترش و تغییرات واحدهای بهداشتی ، متناسب با تغییرات جمعیتی و تأمین دسترسی و...

درحال حاضر تعداد 85 باب خانه بهداشت فعال 14 باب مرکز بهداشتی درمانی روستایی 5 باب مرکز بهداشتی درمانی شهری 5 باب پایگاه بهداشت شهری و یک مرکزآموزش بهورزی تحت پوشش مرکز بهداشت شازند می باشند .

تمام خدمات ارائه شده در خانه های بهداشت بصورت رایگان می باشد .

 مرکز بهداشتی درمانی روستایی :

تنها واحدپزشکی دولتی مستقر در مناطق روستایی است که بوسیله پزشک عمومی اداره می شود . این واحد ضمن نظارت بر فعالیت خانه های بهداشت و هدایت آنها بااستفاده از ارتباط با بیمارستان شهرستان ، نیازهای درمان تخصصی و بستری  جمعیت تحت پوشش خود را تأمین می کند .

 پایگاه بهداشت شهری :

کلیه خدمات بهداشتی که در روستا برعهده خانه بهداشت می باشد در مناطق شهری برعهده پایگاه بهداشت است . تفاوت پایگاه و خانه بهداشت در این نکات می باشد که پایگاه بهداشت شهری علاوه بر خدمات بهداشتی خانه بهداشت ، می تواند IUD بگذارد و پاپ اسمیر بگیرد ولی مانند خانه های بهداشت ، پیگیری فعال ازطریق مراجعه به منازل  را ندارد . پیگیری ها در پایگاه های بهداشتی ازطریق رابطان بهداشت صورت می گیرد ، ازطرفی اجازه پرداختن به خدمات درمانی را ندارد .

 مرکز بهداشتی درمانی شهری :

این واحد برحسب تراکم جمعیت ، یک یاچند پایگاه بهداشت شهری را تحت پوشش خواهد داشت و این مراکز ، کلیه وظایف مراکز روستایی را انجام می دهند . درحال حاضر در شهرشازند 3 مرکز بهداشتی درمانی ، در شهر آستانه یک مرکز شبانه روزی و در شهرهای هندودر ومهاجران نیز یک مرکز ، خدمات بهداشتی درمانی را به جمعیت ساکن در شهرهای فوق ارائه می دهند .

 بیمارستان :

بیمارستان ، واحدتخصصی پزشکی درسطح شهرستان است . در حال حاضر ، بیمارستان دولتی تحت پوشش شبکه بهداشت شازند نمی باشد ، ولی بیمارستان 96 تخت خوابی تأمین اجتماعی ، کلیه بیماران ارجاعی از سطح روستا و شهر را می پذیرد .

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved