جمعه 28 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمعرفی مسیولین واحد ها
امور اداری :مهدی معطی
امور مالی : سید فخرالدین میرسمیعی
درآمد :محسن لطیفی
کارگزینی :احمد میرزایی
دبیرخانه :حاجیعلی قدمی
فناوری اطلاعات :مسلم میرزایی
مبارزه بابیماری ها:ابراهیم خندابی
بهداشت حرفه ای : روح اله دارابی
بهداشت خانواده : گلچهره علیمحمدی
تغذیه : آرامش میرزایی
بهداشت محیط :منصور کماسی
آموزش بهداشت : شیرین ستوده
روابط عمومی : اویس احمدی
گسترش :ابوالفضل عبدلی
آموزش مدارس :حمیدرضا بخشعلی
اموردارویی : اکرم نعیمی

تدارکات : هانی اسکندری
 
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved