جمعه 28 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتپیشگیری و مبارزه با بیماری ها

 

واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها مشتمل بر 2بخش است :

1) بیماریهای واگیردار

 2)بیماریهای غیرواگیردار

 

  بیماریهای واگیردار :

  بیماریهای عفونی واگیردار به دلیل قابلیت ایجاد اپیدمی به عنوان یک مشکل بهداشتی در سراسر جهان مطرح هستند. بروز مقاومت دارویی در عوامل بیماریزا ویا ناقلین آنها،بازگشت مجدد برخی بیماریها به مناطقی که سالها عاری از آن بیماریها بوده اند(بیماریهای بازپدید) و ظهور بیماریهای جدید(بیماریهای نوپدید)،همه از دلایل لزوم توجه همه بخش های درگیر سلامت به این بیماریها  هستند.برای کنترل صحیح بیماریهای واگیردار نیازمند جمع آوری اطلاعات مربوط به موارد بروز بیماریهای هدف به طور مستمر،تجزیه وتحلیل داده ها وانتقال اطلاعات برای سازماندهی وعملکرد خدمات بهداشتی می باشیم که به آن نظام مراقبت بیماریها می گویند.

  بیماریهای عفونی واگیردار عبارتند:

1- بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

2- بیماریهای منتقله به  وسیله ناقلین  

3- سل

 4-  بیماریها منتقله توسط آب و مواد غذایی (بیماریهای روده ای و انگلی) و عفونتهای بیمارستانی

 5-  بیماریهای آمیزشی (ایدز، هپاتیت و  .....)

6-  بیماریهای مشترک بین انسان و دام   و.....

بیماریهای غیرواگیردار :

 59% کل مرگهای جهان و46% بیماریها، ناشی از بیماریهای غیرواگیردار است.وآمارها نشان از افزایش شیوع این بیماریها دارند.خسارتهای وارده از این بیماریها وهزینه های سرسام آور آنها برای سیستم های بهداشتی ،همواره محرکی جدی وقوی برای طرح واجرای برنامه های پیشگیری درسطوح مختلف است

  بیماریهای غیرواگیردار عبارتند از :

1- بیماریهای ژنتیک ( تالاسمی ،هموفیلی و ... )  

2-  سرطان

3-  قلب و عروق

4- سوانح و حوادث

5-  دیابت،  فشار خون  و ...

 

 

فعالیتهای واحد مبارزه با بیماری ها :

واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان شازند درسال 1389 وظایف محوله را با توجه به برنامه ریزی ابتدایی سال 89 و دستورالعملهای استانی و کشوری در حد توان انجام داده است که در ادامه جزئیات کارهای انجام گرفته به تفکیک بیان می گردد.

فلج اطفال: با توجه به بحث ریشه کنی فلج اطفال در کشور ، مراقبت و پیگیری کلیه موارد AFP از مهمترین اهداف این واحد در سال 1389 بوده است که جهت نیل به این هدف اقدامات ذیل انجام گرفته است:

آموزش کلیه کاردانان و بهورزان شاغل در شبکه در زمینه AFP ( علایم  و سلسله مراتب پیگیری موارد  از لحظه شناسایی  مورد تا پایان روز 60 با تاکید بر گزارش تلفنی کلیه موارد مشکوک به AFP  ) ارتقاء آگاهی رابطان بهداشتی در رابطه با بیماری و تاکید بر انتقال اطلاعات به سایر خانواده ها جمع آوری گزارش صفر کلیه مطبهای خصوصی و بیمارستان تامین اجتماعی به صورت هر هفته یکبار و بایگانی در واحددر سال 1389.

این برنامه با هدف ارتقاء و حفظ پوشش بالای ایمنسازی )ایمنسازی و لکه گیری ) انجام می گیرد . به نظر می رسد گردش ویروس بومی فلج اطفال قطع یا محدود شده باشد که با توجه به پوشش واکسیناسیون، لکه گیری در مناطق پرخطر، خصوصا  مناطقی که ساکنین افغانی دارند، این برنامه دنبال می شود.

 

سرخک : در نیمه اول سال 1389   “1مورد مظنون به سرخک و سرخجه به واحد مبارزه با بیماریها گزارش گردید که کلیه موارد در اسرع وقت مورد بررسی قرار گرفتند خلاصه اطلاعات اپیدمیولوژیکی موارد به شرح ذیل می باشد)

-1 موردگزارش شده  ساکن شهر می باشد .

-1 مورد گزارش شده مرد می باشد

- سابقه واکسیناسیون کامل می باشد

 - هیچ سابقه تماس با مورد مشکوک به سرخک را نداشته اند.

فراوانی نسبی علایم نیز درفرد مبتلا به شرح ذیل بود

تب                                                                                                           

سرفه

بروز بثورات ماکولو پاپولر                                                                           

نمونه سرم تهیه و به آزمایشگاه رفرانس ارسال گردیده است که نتیجه نمونه منفی بوده است

v    مالاریا: اساس مراقبت در این بیماری ، بیماریابی  و درمان موارد مبتلا می باشد د ر شش ماهه اول سال 89 جمعا“20 مورد لام خون محیطی از موارد مبتلا به تب و لرز و سابقه مسافرت به جنوب و شرق تهیه و به آزمایشگاه ارسال شده است که هیچ یک از موارد غربالگری مثبت نبوده و هیچ موردی ازمالاریا در سال گذشته در منطقه مشاهده نشده است

 

32

v    ایدز: با توجه به راههای مشخص انتقال این بیماری و نقش بسزای آموزش درپیشگیری از این بیماری ، محور اصلی برنامه این واحد نیز در مقابله با ایدز آموزش مردم در کلیه صنف ها  بوده است ( دانش آموزان – والدین- دانشجویان- رابطین بهداشت ادارات – رابطین بهداشتی و ...) که به شرح ذیل می باشد

1-   -بیماریابی از 9  مورد مشکوک و ارسال نمونه به آزمایشگاه مرکز مثلثی

.

2-   تقویت پایگاه آموزش و اطلاع رسانی ایدز

 

-3 کشف یک مورد بیمار HIV مثبت

 

v       التور:

از آنجائیکه وبا به آرامی در میان جمعیت گسترش می یابد کشف زود رس موارد در جهت شروع آموزش و فعالیتهای بهداشت محیط و مشخص نمودن منابع احتمالی عفونت ضروری است آموزش کارمندان  بهداشتی در جهت تشخیص و درمان بیماران وبایی ، تثبیت  امکانات مایع درمانی ، اموزش همگانی  در جهت استفاده از   ORS و مراجعه برای درمان به محض شروع اسهال ، میتواند مانع بسیاری  از موارد  مرگ ناشی از وبا شود . جهت میل به این هدف اقدامات ذیل صورت گرفته است.

1-   جلب همکاری مستمر کلیه کارکنان واحدهای ستادی بخصوص واحد بهداشت محیط بمنظور تحقق اهداف فوق

2-    جلب همکاری مستمر کاردانهای مبارزه با بیماریها و بهداشت محیط مراکز بهداشتی و درمانی تابعه

3-   جلب همکاری مستمر بهورزان خانه های بهداشت تابعه در زمینه دسترسی به اهداف فوق

4-   جلب همکاری پزشکان مراکز بهداشتی و درمانی، آزمایشگاههای تشخیص طبی  و آب تحت پوشش

5-   جلب همکاری مسئولین وکارکنان آزمایشگاه تشخیص طبی تحت پوشش به منظور تهیه محیط کری بلر  و توزیع آن در مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت.

6-   پایش مستمر عملکرد خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی ودرمانی تابعه در زمینه نیل به اهداف فوق

7-   باز آموزی کلیه پرسنل بهداشتی در تمامی سطوح در ابتدای سال در زمینه  التور

 

در نیمه اول سال 1389   ، 237 نمونه  ازبیماران اسهالی تهیه ومورد آزمایش قرار گرفت که هیچ مورد مورد کشف مثبتی گزارش نگردید .

                                                 

v                          هپاتیت B  :

در نیمه اول سال 1389   “3 مورد آلوده به ویروس هپاتیت B  در سطح شهرستان شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت در ضمن کلیه افراد خانواده ایشان نیز از نظر ابتلا به بیماری هپاتیت غربالگری شده و واکسیناسیون جهت آنها صورت گرفته است

 

33

 

v           سل:

با توجه به اینکه بیماری سل به راحتی از طریق تنفس منتقل می شود بنابراین موثرترین و مهمترین راه مقابله با این  بیماری یافتن بیماران اسمیر مثبت و درمان کامل آنها می باشد به همین مناسبت بیماریابی از کلیه موارد مشکوک به سل ( حداقل 3 مورد از هر 1000 نفر جمعیت زیر پوشش ) رکن اساسی مبارزه با سل در شهرستان می باشد . در نیمه اول سال 1389   جمعا“ 146 نمونه خلط تهیه و به آزمایشگاه رفرانس ارسال گردیده است که برابر هدف می باشد همچنین در طول سال ضمن بازدید از مراکز و خانه های بهداشت و با توجه به آمار بدست آمده از آزمایشگاه میزان بیماریابی مراکز بهداشتی درمانی استخراج گشته و به صورت پس خوراند به مراکز ارسال می گردد که این پس خوراند شامل مقدار فعالیت انجام گرفته در مرکز و میزان هدف می باشد . 

در نیمه اول سال 1389   جمعا“3مورد بیمار مسلول در سطح شهرستان بوده است که از این تعداد 3مورد(100% )  خارج ریوی می باشد .

33% موارد روستایی و (2)66% موارد شهری می باشند .

66% موارد مونث و33 % موارد مذکر می باشند .

میزان بهبودی بیماران درمان شده : 100%

میزان غیبت از درمان بیش از 2 ماه بیماران اسمیر مثبت : صفر

  میزان فوت شده بیماران: صفر

 

درشش ماهه اول سال 1389   همچنین فعالیتهای ذیل در خصوص سل صورت گرفته است :

15موردعکس از قفسه سینه موارد مشکوک به سل ارجاعی از پزشکان شهرستان شهرستان

انجام تست PPDبه تعداد33مورد از موارد مشکوک ارجاعی از پزشکان

-ارسال پس خوراند بیمار یابی به مراکز به صورت سه ماهه .

 تهیه و توزیع پمفلت در زمینه سل

کارگاه بازآموزی همراه با امتحان از از کلیه بهورزان و کاردانان مراکز

 

مننژیت :

مننژیت چیست؟

یک التهاب نرم شامه (مننژ) و مایع مغزی- نخاعی است که غالبا منشا ویروسی یا باکتریائی دارد و بسته به نوع عامل ایجاد کننده، شدت و درمان آن متفاوت است ، در واقع مننژیت به معنی عفونت در مایع نخاع موجود در طناب نخاعی یا مایع احاطه کننده مغز است که گاهی به عنوان مننژیت نخاعی نیز نامیده می شود که در این صورت علاوه بر التهاب مایع نخاع در طناب نخاعی ، التهاب پرده های مغز هم مشاهده می گردد.

در افراد طبیعی معمولا” مننژیت محدود به فضای ساب آراکنوئید در جمجمه می باشد اما در مننژیتهای حاد باکتریایی عفونت انتشار پیدا کرده و تمام سطح پرده های احاطه کننده مغز و طناب نخاعی را درگیر کرده واز طریق سوراخهای لوشکا و مازندی به بطنها نیز گسترش پیدا می کند. در مواردی نیز عفونت به خارج از پرده های مننژ انتشار می یابد. اکثر عفونتها از طریق خون به مغز می رسند.

برخی از عوامل که قابل توجه ترین آنها ویروس تب خال ساده و هاری است به اعصاب محیطی تهاجم نموده وسپس از طریق آنها به مغز یا عقده های حسی صعود می کنند. تروما به مغز نیز ممکن است مقدمه عفونت باشدو گاهی اوقات که خوشبختانه بسیار نادر است، عفونت از طریق روشهای طبی، اکثرا با پونکسیون مایع نخاع می تواند وارد دستگاه عصبی شود.

گرفتاری یک بخش سیستم اعصاب مرکزی ممکن است به بخش دیگر منتقل شودکه اغلب نیز چنین است. ارتشاح آماسی در اکثر عفونتهای مغز( آنسفالیت ) به CSF منتقل می شود و بر عکس یک مننژیت ممکن است به مغز تهاجم نموده و سبب مننگوانسفالیت شود. عفونتهای ماستوئید و سینوسهای هوائی پیشانی ویا عفونتهای گوش میانی می توانند سرانجام پرده های مننژ را گرفتار سازند ویا به خود مغز نفوذ نمایند

  مننژیت ویروسی معمولا خفیف تر بوده و بدون درمان خاصی بهبود می یابد ولی شناسائی برخی از آنها مانند هرپس سیمپلکس از نظر درمان اختصاصی مهم است . مننژیت باکتریال می تواند کاملا شدید بوده ، سبب آسیب های مغزی ، از دست دادن شنوائی ، اختلالات یادگیری وگاهی مرگ شود. در نوع باکتریال، دانستن نوع باکتری ایجاد کننده منژیت ، از لحاظ انتخاب آنتی بیوتیک مناسب به منظور پیشگیری از انتشار حائز اهمیت است.

کودکان زیر دو سال نسبت به بیماری بسیار حساس بوده و شدیدترین شکل بیماری را ظاهر می سازند . اگر تشخیص و درمان بیماری در نخستین مراحل آن صورت گیرد ، حدود نود درصد از کودکان بهبود می یابند و تعداد اندکی دچار ضایعات دائمی در سیستم عصبی ، مانند از دست دادن شنوایی می شوند. هنگام شیوع مننژیت باکتریایی بیشتر در فصل زمستان و مننژیت ویروسی در اواخر تابستان و اوایل پاییز است .

نشانه های مننژیت چیست؟
 
تب بالا،سردرد و سفتی گردن از شایع ترین علائم مننژیت در سنین بالای 2 سال است که طی چند ساعت تا 2 روز کامل می شود.علائم دیگرنظیر تهوع، استفراغ، حساسیت به نور، گیجی و خواب آلودگی نیز ممکن است وجود داشته باشد. کشف تب، سر درد و سفتی گردن در نوزادان و شیرخواران مشکل است ولی ممکن است با علائمی مانند سستی و بی حالی، تحریک پذیری، استفراغ یا تغذیه ضعیف پی به وجود مننژیت برد. با پیشرفت بیماری، بیمار در هر سنی ممکن است دچار تشنج شود.

علائم مننژیت باکتریال و ویرال در برخی مراحل شبیه هم هستند. با این حال علائم مننژیت باکتریال شدیدتر بوده و در اغلب موارد به سرعت ( گاه ظرف چند ساعت ) پیشرفت می کند. در شیرخواران علائم غالباً گنگ و یا مبهم است و می تواند شامل موارد زیر باشد:

- بدحالی عمومی؛

- تب؛

- استفراغ ؛

- نخوردن غذا؛

- گریه و بیقراری؛

در کودکان بزرگتر ممکن است تمام علائم فوق به اضافه علائم دیگر دیده شود، مثل:

- سردرد شدید؛

- حساسیت و انزجار از نور شدید و صدای بلند؛

- سفتی عضلات، بخصوص عضلات گردن؛

در تمام سنین ابتلا به مننژیت ممکن است همراه با علائمی مثل گیجی، اختلال هوشیاری و گاه تشنج باشد. در برخی کودکان مبتلا به مننژیت، بثورات جلدی مشخصی به صورت نقاط مسطح صورتی یا قرمز که با فشار دست محو نمی شوند، دیده می شود. اگر کودک به طور غیر عادی بدحال است و یا حداقل دو علامت از علائم فوق در وی پدیدار شده باشد بلافاصله با پزشک مشورت کنید و یا کودک را به نزدیکترین بیمارستان برسانید. کودک در بیمارستان بستری می شود و نخست آب نخاع وی جهت آزمایش نمونه گیری می شود و با کمک این آزمایش می توان مننژیت ویرال و باکتریال را از هم تشخیص داد و در مواردی عامل ایجاد کننده مننژیت را نیز مشخص نمود. همچنین ممکن است نمونه خون نیز جهت کشت و تعیین وجود باکتری در آن به آزمایشگاه فرستاده شود.

 

در نیمه اول سال 1389    فقط  یک مورد از  مننژیت (ویروسی ) به واحد مبارزه با بیمارها گزارش شده که بستری در بیمارستان بوده و اقدامات لازم در بیمارستان در مورد وی انجام شده است و بیمار بهبود پیدا نموده است

 

 

v    بیماریهای مشترک بین انسان و دام:

v    برنامه پیشگیری از تب مالت

این برنامه با هدف کنترل بیماری تب مالت بر اساس پیشگیری، بیماریابی، تشخیص به موقع بیماری، درمان مناسب، افزایش آگاهی در زمینه راه های سرایت در تمام نقاط شهرستان انجام می گیرد، البته کنترل کیفی مواد خام لبنی و آموزش کادر بهداشتی  درمانی و آموزش جامعه در راستای این برنامه مهمترین استراتژی می باشد

در نیمه اول سال 1389   جمعا“  52 مورد تب مالت از واحد های ذیربط و مطبهای خصوصی ، بیمارستان تامین اجتماعی و آزمایشگاه  دکتر صدیقی نژاد به این واحد گزارش شده است در کلیه موارد درمان و پیگیریهای لازم در محل انجام گرفته است و در مواردی که خانوارها در منزل دام نگهداری می کردند مراتب جهت انجام بیماریابی و واکسیناسیون دامها به شبکه دامپزشکی شهرستان اطلاع داده شده است . خوشبختانه هماهنگی این شبکه قابل ستایش بوده است و مراتب نیز به اطلاع مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت  رسیده است . ضمنا“ سایر افراد خانواده نیز از نظر ابتلا به بیماری غربالگری شده اند.

 

از لحاظ اپیدمیولوژی نیز وضعیت بیماری در منطقه در نیمه اول سال 1389   ژه شرح ذیل می باشد

1-   میزان بروز سالیانه 41 در 100 هزار نفر جمعیت بوده است

2-    6 مورد ساکن شهر و 46 مورد  ساکن روستا بوده اند

3-   22مورد (73/42% موراد زن و  30مورد (27/57 %) مرد بوده اند

4-    از نظر وضعیت سواد 9/40% موارد بی سواد ، 3/51% موارد زیر دیپلم ، 8/7 % موارد دیپلم و هیچیک از موارد بالای دیپلم بوده اند

5-    از نظر شغلی:

دامدار و کشاورز : (3/35%)            کارگر : ( 1/14% )          خانه دار : (27% )          

 محصل : ( 3/12% ) سایر : ( 5/9 % )

1-   فراوانی بر حسب نحوه ابتلا:

تماس با دام آلوده : ( 65% )      مصرف لبنیات  (35 % )

2-   79% موارد مطابق پروتکل کشوری و 21% موارد به شیوه های دیگری درمان شده اند

 

   3  -فراوانی بر حسب گروه سنی :

زیر 10 سال         39/5%                      59-50 سال                8/4%

19-10 سال        35/23 ‍%                   بالای 60 سال              2/13%

29-20 سال        3/26%

39-30 سال 77/13 %

49-40 سال 17/13 %

 

1-   حیوان گزیدگی:

 

در نیمه اول سال 1389   جمعا“203

مورد حیوان گزیدگی به واحد مراجعه نموده اند که در کلیه موارد درمان و پیگیری در محل انجام گرفته است .

اطلاعات همه گیر شناسی موارد حیوان گزیده به شرح ذیل است :

6/29 درصد  موارد زن و9/70  درصد  موارد مرد بودند .

35

90درصد  موارد روستایی و 10درصد  موارد شهری می باشند  .

 

توزیع فراوانی بر حسب نوع حیوان :

 سگ 91 درصد     گربه : 1 درصد      حیوانات اهلی :7 درصد         روباه :1 درصد

هاری مثبت در منطقه 2 مورد یک مورد روباه هار و یک مورد گاو که توسط روباه مورد گزش واقع شده

92 درصد موارد درمان ناقص و8 درصد موارد درمان کامل دریافت کرده اند .

 

فراوانی بر حسب سن :     4-0 سال         46/0 درصد     

9-5سال           4/10 درصد                               19-10 سال              22    درصد          29-20 سال                     6/17   درصد                                                      39-30 سال          7/13 درصد

49-40 سال           16درصد                                                                          59-50 سال               8/19 درصد

فراوانی بر حسب شغل :

 کشاورز :   کارگر 6/10% درصد       کارمند:1/1%       بیکار :75/7%

خانه دار :4/22%                  دانش آموز: 45/30%             سایر مشاغل: 9/4%

 

فراوانی بر حسب محل ضایعه :

جدول : فراوانی بر حسب محل ضایعه ناشی از حیوان گزیدگی در نیمه اول سال 1389  :

سرو گردن :

اندام تحتانی:

تنه ودست :

1/ درصد

79 درصد

20 درصد

 

 

 

 

 

ایمنسازی : با توجه به اینکه ایمنسازی رکن اساسی در عملکرد واحد می باشد در نیمه اول سال 1389   نیز علاوه بر تاکید بر حفظ پوشش 100% برای کلیه واکسنها  به طور مرتب از زنجیره های سرد مراکز و خانه های بهداشت بازدید به عمل  آمد و پس خوراند بازدیدها به خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی ارسال می گشت همچنین پس خوراند امار واکسیناسیون مراکز بهداشتی درمانی به تفکیک به صورت 6 ماهه ، و به مراکز بهداشتی درمانی ارسال شده است

عملکرد دیگر واحد مبارزه با بیماریها در زمینه ایمنسازی انجام واکسیناسیون توام و مننژیت جهت سربازان مشمول نظام وظیفه می باشد که به صورت 1 روز در هفته انجام می گیرد که تعداد 203 مورد از ابتدای سال تا کنون صورت گرفته است

همچنین واکسیناسیون هپاتیت جهت متولدین سال 1371 به تعداد 1489 نفر که با پوشش  98% در حال کامل شدن میباشد.

 

در پایان سال در صد پوشش به تفکیک شهر و روستا و در به شرح ذیل می باشد

 

         

 

ثلاث و پولیو 3

MMR 1 

هپاتیت 3 

        BCG

توام زنان باردار

مناطق روستایی

100%      

102%

100%

0

4%

 

مناطق شهری

98%

    110%

98%       

39%             

10%

کل شهرستان

99%

106%

99%    

14%

6%

تالاسمی:

در حال حاضر 9 مورد مبتلا به تالاسمی ماژور در سطح شهرستان شناسایی شده اند و به طور مرتب کنترل می شوند همچنین کلیه این خانواده ها از یک روش مطمئن جلوگیری از بارداری استفاده می نمایند و در مورد آزمایشات قبل از تولد نیز آموزشهای لازم داده شده است

فعالیتهای آموزشی صورت گرفته در این زمینه عبارتند از :

-         برگزاری جلسات آموزشی در زمینه تالاسمی جهت پرسنل بهداشتی در کلیه سطوح

-         آموزش عاقدین و سردفتران در زمینه بیماری ، چگونگی انتقال بیماری و توجه آنها در رابطه با پرهیز از جاری نمودن صیغه عقد قبل از انجام آزمایشات قبل از ازدواج

-         آموزش زوج های مینوربه تعداد14زوج

-         ارجاع چهار مورد جهت انجام آزمایش PND

فشار خون

طرح بیماریابی و کنترل بیماران مبتلا به فشار خون بالا از سال 79 در سطح شهرستان شازند به صورت پیلوت ( PILOT) شروع شده است در سال 81 نیز با توجه به ادغام این طرح در سیستمهای بهداشتی کشوری مجددا“ بیماریابی کلیه افراد بالای 30 سال صورت گرفته است که درسال84نیزهمراه باغربالگری دیابت غربالگری بیماران مبتلا به پرفشاری خون نیز انجام شد. که طی آن تعداد521موردبیمارجدید غربال شده وتحت پیگیری ودرمان قرارگرفتند

-         درپایان در نیمه اول سال 1389   تعدادبیماران مبتلابه پرفشاری خون3725   نفرمیباشدکه 1182   نفرآن مرد 2543 نفرزن میباشندکه بدین ترتیب شیوع درزنان بیش ازدوبرابر مردان میباشد.

-         بیماران مبتلابه پرفشاری خون درپرونده خانواردارای فرم پیگیری ومراقبت میباشندکه به طورماهیانه توسط بهورزوهرسه ماه یکبارتوسطپزشک مراقبت مشوند وفرم مربوطه نیزتکمیل میگردد.

-         درزمینه آموزشی یک نمونه پمفلت درزمینه پیشگیری ازفشارخون ( به تعداد 2000) جهت آموزش در خانه های بهداشت  تهیه و توزیع شده است

-         با توجه به اهمیت کنترل برنامه مراقبت از بیماران فشار خونی تعداد 50  دستگاه فشار سنج با مارک  LPK2  تهیه و به مراکز و خانه های بهداشتی که نیاز داشتند توزیع گردید.

v    دیابت:

v    برنامه کنترل بیماری دیابت نوع II ( مرض قند)

این برنامه با هدف تعیین میزان شیو ع و بروز بیماری دیابت نوع II در هر منطقه و کاهش ابتلای افراد و حفظ و ارتقای سطح سلامت افراد مبتلا به بیماری و کاهش هزینه های درمانی به مورد اجرا گذاشته شده است. در سال1387 با اجرای طرح غربالگری جدید  ( شناسایی موارد جدید بیماری با استفاده از آزمایشات ) دیابت نوع  II  موفق به شناسایی چندین مورد جدید افراد مبتلا به این بیماری در شهرستان شازند شده ایم .

درحال حاضر تعداد کل بیماران دیابتیک تحت پوشش  1063 نفر می باشد که 267  نفر آن مرد و796 نفر زن می باشد که بدین ترتیب شیوع درزنان 3برابرمردان می باشد .

-         طبق دستورالعمل برنامه دیابت بیماران شناسائی شده هر3ماه یکبارتوسط پزشک وهرماهه توسط بهورزان مراقبت میشوند.این برنامه نیز مثل غربالگری فشارخون هر3سال یکبار تکرار خواهد شد.

-         با توجه به اهمیت کنترل برنامه مراقبت از بیماران دیابتی تعداد 50  دستگاه گلوکومتر با مارک  ماژر  2تهیه و به مراکز و خانه های بهداشتی که نیاز داشتند توزیع گردید.

-         همچنین جهت بیماران نیازمند دیابتی با هماهنگی مدیریت محترم شبکه تعداد  50 ویال انسولین  NPH   و 3000 عدد سرنگ 1 cc     تهیه و توزیع گردید

v    بهداشت روان:

این برنامه با هدف تامین و حفظ و ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه انجام می گیرد و از طریق آموزش مردم، بیماریابی، ا رجاع، درمان و پیگیری در این راستا فعالیت می کند . قابل ذکر است که 1% مرگ و میر در جهان ناشی از بیماری های روانی و 11 % بار بیماری ها در جهان ناشی از این بیماری ها است .

با توجه به اینکه طرح بهداشت روان حدود9سال است که در سیستم بهداشتی  شبکه بهداشت و درمان شازند ادغام شده است در حال حاضر859  نفر بیمار روانی در جمعیت تحت پوشش بیماریابی شده اند و تحت درمان و مراقبت می باشند که آمار ان به تفکیک ذیل می باشد

مبتلایان به بیماریهای شدید روانی 110 نفر         که 57 نفر مرد  و 53 نفر زن می باشند

مبتلایان به بیماریهای خفیف روانی 215 نفر                که42 نفر مرد و173نفرزن  می باشند

 

 

مبتلایان به صرع 284 نفر می باشد که  127  نفر زن  و157 نفر مرد می باشد

مبتلایان به عقب ماندگی ذهنی 249 نفر می باشد که   111 نفر زن و   138نفر مرد می باشند و در نهایت1 نفر نیز به سایر اختلالات روانی مبتلا می باشند

-         بیماران فوق به صورت ماهیانه توسط پزشکان ویزیت شده و تحت درمان قرار می گیرند و درصورت نیاز به واحد بهداشت روان شبکه و یا روانپزشک ارجاع می شوند همچنین اقدامات مشاوره و انجام تست نیز توسط این واحد صورت گرفته و نتیجه آن به مرکز ارجاع دهنده اطلاع داده می شود

-          خدمات ارائه شده به بیماران روانی در خانه های بهداشت و مراکز با انجام بازدیدهای متناوب واحد ، ارزیابی  می گردد و اشکالات مشاهده شده با پیگیری رفع می گردد

v    سوانح و حوادث:

اقدامات انجام گرفته در سال گذشته دراین زمینه عبارتند از:

1-   نظارت بر کار بهورزان خانه های بهداشت در زمینه تکمیل چک لیست مربوطه به صورت هر 6 ماه یکبار در مورد کلیه خانه  های روستایی

2-    جمع آوری و ثبت آ ما رسوانح و حوادث به صورت ماهیانه از بیمارستان تامین اجتماعی  که آنالیز داده ها به شرح ذیل  می باشد :

3-   برگزاری کارگاه جامع ایمن سال 1389  به مناسبت هفته سلامت و ارائه گزارش عملکرد ادارات مرتبط در این هفته

4-   تهیه 10 عدد بنر با شعار بهداشتی ( ایمنی)

5-   تهیه بنر جهت بیلبورد دوراهی شازند

 

سایر اقدامات:

1-   بازدید خانه های بهداشت از نظر عملکرد بهورزان در زمینه مبارزه با بیماریها ( به طوریکه هر خانه بهداشت تقریبا“ هر سه ماه یکبار مورد بررسی قرار می گیرند ) و درنهایت پس خوراند بازدید ها به اطلاع مدیریت شبکه ، ریاست مرکز بهداشت  مسئول مراکز و خانه های بهداشت می رسد .

2-    آموزش بهورزان در زمینه سایر بیماریهای قابل پیگیری که هنوز دستورالعمل کشوری خاصی در زمینه آنها تدوین نشده است ( گواتر ، دیابت،آسم ، بیماریهای قلبی، کانسر ، کلیوی)

3-    برگزاری کارگاه آموزشی جهت کاردانان مراکز در زمینه شرح وظایف آنها در واحد مبارزه با بیماریها همراه با تدوین جزوه ای درآن زمینه

4-    آموزش کلیه نیروهای جدید الورود در ابتدای کار در زمینه عملکرد آنها در زمینه مبارزه با بیماریها

گزارش فعالیتهای مربوط به آنفلوانزا نوع َAدرشهرستان شازندتوسط واحد بیماری ها در سال 89

1.    تشکیل تیم مبارزه باآنفلوانزا نوع َAوع وتعیین چارت تیم وتعیین اهداف  ووظایف

2.    بازدید از مدارس وانجام نمونه گیری از موارد مشکوک

3.     برگزاری جلسه آموزشی برای رابطین بهداشت  ( داوطلبین مردمی )  مدارس ،مهدکودک ها ،ادارات ،کارخانه ها وارسال پمفلت ها و پوستر های آموزشی به کلیه سازمان ها وادارات ومدارس و...

4.    برگزاری جلسه آموزشی برای کاردانان مراکز

5.    برگزاری جلسه آموزشی برای بهورزان تحت  پوشش  

6.    تهیه داروهای مورد نیاز آنفلوانزای نوع آ از مرکز بهداشت استان

7.    هماهنگی و ارسال نامه به بیمارستان تا مین اجتماعی شازند جهت تهیه اتاق ایزوله و مراقبت آنفلوا نزا

8.    تهیه محیط انتقال آنفلوا نزا به تعداد کافی از استان

9.    درج مطالب در خصوص آنفلوانزای نوع آ در وبلاگ مرکز بهداشت شهرستان 

10.          برگزاری جلسه هماهنگی با  مدیریت محترم آموزش و پرورش مناطق شازند و هندودر دانشگاه پیام نورو دانشگاههای آزاد  شازند ، مهاجران و آستانه

11.          تجهیز واحد به یک دستگاه کامپیوترجهت ارسال آمار به وزارت بهداشت و درمان ( 80 فرم

12.          ارسال 1000 عدد پوستر آموزشی برای کلیه مراکز بهداشتی و درمانی  جهت  نصب در خانه های بهداشت  و مکانهای  ضروری شناسایی و نمونه گیری  از موارد مشکوک  به آنفلوانزای نوع َA و ارسال نمونه  ها  به آزمایشگاه  دانشکده بهداشت دانشگاه تهران

13.          اجرای طرح غربالگری سرطان کولون به تعداد 43 مورد

 

14.          برگزاری کارگاه زنجیره سرما – سل –هاری – هپاتیت – تب مالت – جامعه ایمن  جهت بهورزان و کاردانان

 

15 ) غربالگری هایپو تیروئیدی نوزادان به تعداد   800 مورد وپیگیری30  مورد با TSHبالا و دو بیمار شناسایی شده است

17)تهیه 50 عدد ساعت با شعار بهداشتی به عنوان جوایز مسابقات ایدز و دیابت

18)تهیه جوایز دیگر از قبیل پتو و کفش ورزشی و توزیع به مناسبت هفته سلامت

19) تهیه 50 عدد بنر آموزشی و توزیع در مراکز بهداشتی و درمانی(هاری –سل –ایدز-بهداشت روان)

20)تزریق 50 دوز واکسن توام ( dt )برای 50 نفر از بسیجیان

21)برگزاری کارگاه جامعه ایمن به مناسبت هفته سلامت در این برنامه نمایندگان ادارات راهنمایی و رانندگی – فرمانداری – اداره را و ترابری- نیروی انتظامی- آموزش و پرورش – شبکه بهداشت و درمان – اداره کار و امور اجتماعی- فرهنگ و ارشادو .... ادارات دیگر ضمن ارائه فعالیتهای خود و گزارش آمار سوانح در خصوص سوانح جاده ای به بحث و تبادل نظر پرداختند

 

    22) تهیه 2000 عدد پمفلت فشارخون

    23)  تهیه 2000 عدد پمفلت دیابت

    24)تهیه  400 عدد cd آموزشی

    25)پیگری 2 مورد بیمار کیست هیداتیک    

28)   وا کسیناسیون توام دانش آموزان اول دبیرستان 2200 نفر

29)  کشف ودرمان 4 موردپدیکلوزودرمان خانواده

30)  نمونه گیری از 1مورد مشکوک به سیاه سرفه وارسال به ازمایشگاه انستیتو پاستوروپیگیری درمان بیمار

      31)  انجام 54  مورد مشاوره روانشناسی

      32) پیگیری 5  مورد اسهال خونی ودرمان بیماران در جمعیت تحت پوشش این مرکز

 

 

 خلاصه

 عملکرد شش ماهه اول 1389 واحد مبارزه با بیماریها به طور خلاصه

 

 

سال  89

بیماران سلی تحت درمان

3

تعدادبیماران سایکوزتحت پوشش

110

تعدادبیماران نورزتحت پوشش

215

تعداد بیماران صرع تحت پوشش

284

تعدادبیماران عقب ماندگی ذهنی تحت پوشش

249

تعداد بیماران فشار خون تحت درمان

3725

تعداد موارد حیوان گزیده که تحت درمان قرار گرفته اند

203

پدیکلوزدرمان شده

4

تعداد مبتلایا به بیماری تب مالت که درمان شده اند

52

تعدادسربازان واکسینه شده

203

شاخص

سال نیمه اول 1389

توضیحات

هایپوتیروئیدی

800

1مورد کشف کم کاری تیروئید

دیابت

1063

12 نمونه جدید توسط مرکز بهداشت شناسایی شد

تالاسمی

9

3مورد زوج مینورجهت آزمایش PNDارجاع شده اند

هپاتیت

6

تعداد موارد کشف شده

ایدز

5

تعداد بیماران HIV+

واکیناسیون

100%

پوشش واکسیناسیون اطفال

التور

237

نمونه گیری از موارد اسهالی 

مالاریا

20

بیماری یابی از افراد تب دار مشکوک

سرخک و سرخچه

1

 

مشکوک به فلج شل حاد

0

شاخص کشوری 1 در 100000 مورد میباشد که در این شهرستان 3 برابر بیشتر میباشد

سرطان

14

تعداد موارد گزارش شده

واکیناسیون هپاتیت متولدین71

98%

برنامه در حال اجرا میباشد

سیاه زخم

0

 

تعداد نمونه تهیه شده خلط جهت بیماریابی سل

146

 

 

 

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved